Privacy- en Cookie beleid | kolibrieacademie.nl

Op deze pagina vind je terug welke gegevens worden verzameld als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens worden verzameld en hoe wij hiermee jouw gebruikservaring kunnen verbeteren. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat ik je gegevens gebruik overeenkomstig dit Privacy- en Cookie beleid. Ben je het niet helemaal eens met wat je leest? Wil je je gegevens inzien en aanpassen? Of wil je anders iets aan ons kwijt? Mail ons gerust.

Over ons

Bedrijfsnaam: Kolibrie Academie voor Systemisch Werk
Website: www.kolibrieacademie.nl
KVK: 70219826
BTW: NL002235469B10
E-mailadres: info@kolibrieacademie.nl

Madelon Vermeij is de Functionaris Gegevensbescherming van Madelon Alyssa
Je kunt haar bereiken via info@kolibrieacademie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kolibrieacademie.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf uitdrukkelijk en vrijwillig aan ons verstrekt. Op de volgende manieren geef je persoonsgegevens bij ons af:

Bij aanmelding voor een (online)training,
Bij aanschaf van een dienst of product, gratis of tegen betaling
Bij aanmelding voor de mailinglijst
Bij downloaden van een of meer gratis producten zoals E-boek, checklist
Bij informatie aanvraag via een contactformulier of door direct te mailen
Bij inschrijving in ons online platform

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Doelen waarvoor wij persoonsgegevens verwerken

Grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verzamelen

De AVG kent 6 grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld. De volgende twee grondslagen zijn van toepassing binnen Kolibrieacademie.nl:

Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Toestemming

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kolibrieacademie.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor een overeenkomst is dat 7 jaar. Dit staat vast door de belastingdienst en kunnen wij ook niets aan veranderen. Wanneer je je hebt ingeschreven voor een gratis product, masterclass of mailinglijst (nieuwsbrief) kun je je op ieder moment uitschrijven door te klikken op de uitschrijf link onder iedere mail.

Enkele keren per jaar wordt onze database opgeschoond. Wanneer jij je hebt uitgeschreven wordt je volledig uit onze database verwijderd. Daarnaast is het op ieder moment mogelijk om met ons contact op te nemen om handmatige verwijdering aan te vragen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Op onze website, in de nieuwsbrieven en in de trainingen kun je links aantreffen naar websites van derden. Uiteraard zijn deze websites met zorg geselecteerd maar het is goed om te weten dat Madelon Alyssa niet verantwoordelijk is voor de omgang met jouw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website.

Daarnaast is het belangrijk om te vermelden dat we persoonsgegevens met derde partijen delen ten behoeve van een goede businessvoering. Denk aan boekhouder, virtuele assistenten en E-mail service provider. Met al deze partijen hebben we overeenkomsten afgesloten dat ze jouw gegevens niet voor hun eigen doeleinden mogen verwerken.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kolibrieacademie.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kolibrieacademie.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze verschillende soorten cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kolibrieacademie.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@kolibrieacademie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Kolibrieacademie.nl wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Uiteraard heeft het onze voorkeur dat je eerst contact opneemt met ons, in het geval je het gevoel hebt dat we niet goed met je gegevens omgaan, zodat we samen tot een mogelijke oplossing kunnen komen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kolibrieacademie.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kolibrieacademie.nl

Vragen of Wijzigingen

Heb je vragen over het gebruik van je persoonsgegevens of andere onderwerpen uit dit privacy- en cookiebeleid, neem dan contact op met ons via info@kolibrieacademie.nl.

Kolibrieacademie.nl behoudt zich het recht voor om dit Privacy- en Cookie beleid te wijzigen.

Kolibrie Academie maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.