organisatieopstelling

Organisatieopstellingen

Een organisatieopstelling is in veel situaties een geschikte manier om te onderzoeken wat er in de onderstroom van je organisatie gebeurt. Doordat je snel en diepgaand inzicht krijgt, kun je ook snel weer vooruit als bedrijf. Vaak is een dag of dagdeel voldoende om helderheid te krijgen en weer in beweging te komen.

Een organisatieopstelling is geschikt als:

 1. Diagnosetool: voor organisaties die inzicht willen krijgen in de achtergrond of oorzaak van bepaalde problemen binnen hun bedrijf
 2. Verandertool: voor organisaties die een verandering willen bewerkstelligen
 3. Ontwerptool: voor organisaties die verschillende keuzemogelijkheden willen bekijken

Ook is het mogelijk gedurende een dag of dagdeel meerdere van bovenstaande tools in te zetten.

Waar loop je tegenaan?

Een organisatieopstelling is in veel situaties een geschikte manier om te onderzoeken wat er in de onderstroom van je organisatie gebeurt. Doordat je snel en diepgaand inzicht krijgt, kun je snel weer vooruit als bedrijf. De volgende ‘symptomen’ en vraagstukken zijn voorbeelden van hulpvragen:

 • Er heerst onvrede of onrust in de organisatie, zonder direct een duidelijke reden aan te kunnen wijzen
 • Het stroomt niet in de organisatie
 • Conflicten (of conflicterende belangen/visies) of botsingen binnen bijv. het bestuur, management of onder medewerkers
 • Er is een hoog verloop (of wellicht komt telkens dezelfde functie weer vrij)
 • Er is veel verzuim of bijv. gevallen van burn out
 • Klanten lopen weg of het is lastig nieuwe klanten aan te trekken
 • Er is onduidelijkheid over de rolverdeling of afdelingen/medewerkers voelen zich niet goed geleid
 • Er heerst een pestcultuur, mensen worden buitengesloten of toxische werksfeer (bijv. gevallen van ongewenste intimiteit)

Ook is het mogelijk bepaald thema’s en scenario’s te onderzoeken, zoals:

 • Hoe verhoudt het (nieuwe) product zich tot de markt, klanten of medewerkers?
 • Welke richting is op dit moment het meest passend voor de organisatie?
 • Inzicht en helderheid bij het nemen van bepaalde beslissingen
 • Het helder krijgen van het leidend principe (waartoe is het bedrijf op aarde?)
 • Onderzoek van nieuwe strategieën
 • Het oprichten of inrichten van een organisatie
 • Staat iedereen op de juiste plek? Worden alle kwaliteiten optimaal benut? Komt iedereen tot zijn/haar recht op die plek?
 • Een fusie of overname
 • De naam of locatie van het bedrijf onderzoeken

Hoe gaat zo’n organisatieopstelling in z’n werk?

Een organisatieopstelling duurt meestal een dag of een dagdeel, waarbij ruimte is om meerdere opstellingen te doen.

Het voorgesprek

Alvorens we overgaan tot de opstellingen vindt er een voorgesprek plaats tussen de vraaginbrenger (de cliënt) en de begeleider. Het is essentieel dat de cliënt zeggenschap heeft in de organisatie en bij voorkeur relatief hoog in de hiërarchie staat. Uiteraard mogen ook andere leden binnen de organisatie aanwezig zijn.

Tijdens het voorgesprek inventariseren we de vraagstukken, scenario’s en elementen die onderzocht willen worden middels een aantal opstellingen. Middels vragen vanuit de begeleider wordt het probleem of de vraagstukken uitgevraagd en concreet gemaakt. Ook maken we bijzondere gebeurtenissen binnen de organisatie (en de geschiedenis van) inzichtelijk die mogelijk relevant kunnen zijn (denk aan ongevallen, ontslagen, verloop, fraude/diefstal, etc). Vaak wordt ook een organogram gemaakt.

Het voorgesprek duurt ongeveer een uur en vindt bij voorkeur direct vóór de opstellingen plaats. Eventueel is het mogelijk het voorgesprek op een ander (eerder) moment plaats te laten vinden.

De opstellingen

De begeleider en de cliënt bepalen samen welke elementen opgesteld gaan worden. Deze elementen zullen vertegenwoordigd worden door representanten; mensen die speciaal voor dit doel zijn meegekomen en het bedrijf en de situatie niet kennen en waardoor zij volkomen blanco en onbevooroordeeld in de opstelling kunnen staan. Zij hebben meestal één of meerdere opleidingen gevolgd in systemisch werk en ervaring met representeren.

Gedurende de opstelling is het mogelijk bepaalde elementen weg te halen of toe te voegen, om het effect daarvan op het geheel te onderzoeken. Wanneer de opstelling voldoende informatie of inzicht heeft gegeven, wordt deze beëindigd. Daarna wordt opnieuw kort geïnventariseerd wat nog meer onderzocht wil worden met een opstelling.

Nabespreking

Na de opstelling vindt er nog een nabespreking plaats waarbij er nog vragen gesteld kunnen worden en (indien mogelijk) eventuele onduidelijkheden opgehelderd kunnen worden.

Praktische informatie

 • Eerst inventariseren we wat de hulpvraag (of vragen) is en wat de wensen zijn, daarna ontvang je een vrijblijvende offerte
 • Locatie: intern bij de klant of op een passende externe locatie
 • Representanten worden aangeleverd vanuit Kolibrie Academie
 • Gehele dag of dagdeel opstellingen, evt. ook combinatie met een systemische workshop mogelijk
 • Tarieven vanaf €1200,- excl. btw
 • De organisatieopstelling wordt verzorgd door Madelon Vermeij

Kolibrie Academie maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.