Algemene voorwaarden

Wat mag je van ons verwachten en wat verwachten we van jou? Duidelijke kaders zijn van belang voor eenieders veiligheid. Lees dan ook, alvorens deel te nemen aan één van de activiteiten, onderstaande voorwaarden goed door. Zo weet je waar je aan toe bent en voorkomen we onduidelijkheden. In begrijpbare taal, wél zo fijn.

Wie ben ik?


De Kolibrie Academie voor Systemisch Werk (of kort: de Kolibrie Academie) is een opleidingsinstituut opgericht door Madelon Vermeij. De Kolibrie Academie bestaat, omdat het systemisch werk mij (Madelon) ten diepste vervult en zingeving brengt. Wat mij betreft draagt het systemisch werk (en in het bijzonder familieopstellingen) ten diepste bij aan het verruimen van het bewustzijn en het innerlijke proces naar volwassenheid. En een meer bewuste en volwassen wereld, dat zou prachtig zijn. Vanuit de natuurlijke stroming van het leven, sámen leven met de natuur, waar wij mensen onlosmakelijk onderdeel van zijn. Daar doen we het voor 🙂

Hoe je mij kunt bereiken:

E-mail: info@kolibrieacademie.nl
Telefoon: 024 21 250 31
Adres: Kerkenbos 1077N, 4565BB te Nijmegen

Let op: telefonisch zijn we slechts beperkt bereikbaar i.v.m. de beschikbaarheid van de trainer. Wél mag je altijd een voicemail achterlaten of whatsapp sturen naar dit nummer, dan neem ik z.s.m. (binnen kantoortijden) contact met je op. Ook kun je via de pagina: kennismaking direct een afspraak in mijn agenda inplannen.

Kvk: 70219826
Btw: NL002235469B10
IBAN: NL96 KNAB 0257 1673 90

1. Definities


1.1. Deelnemer: De persoon of personen voor wie Kolibrie Academie voor Systemisch Werk haar diensten verleent of activiteiten uitvoert.

1.2. Activiteiten: Alle door Kolibrie Academie voor Systemisch Werk aangeboden diensten, workshops, opleidingen en trainingen.

1.3 Overeenkomst: Een overeenkomst wordt afgesloten op het moment dat een deelnemer zich inschrijft via de website voor een activiteit bij de Kolibrie Academie.

1.4 Opleidingssom: het totaal overeengekomen bedrag van de opleiding of training, die op de website vermeld staat.

1.5 Representant: Een representant is iemand die zich beschikbaar stelt om binnen een opstelling een persoon of abstractie te vertegenwoordigen. Enkel (oud)deelnemers aan de opleidingen of trainingen kunnen zich aanmelden als representant.

1.6 Trainer: De trainer verzorgt en begeleid de opleidingen, trainingen en workshops. Op dit moment worden alle activiteiten verzorgd door één trainer (tevens oprichter van de academie: Madelon Vermeij). Kolibrie Academie behoudt zich het recht om trainers toe te voegen.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing wanneer je je hebt ingeschreven voor één van de activiteiten die de Kolibrie Academie voor Systemisch Werk aanbiedt. De algemene voorwaarden beschrijven wat de Academie voor jou doet, en wat van jou als deelnemer verwacht wordt.

2.2 Kolibrie Academie voor Systemisch Werk behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Van grote inhoudelijke wijzigingen worden deelnemers op de hoogte gebracht.

3. Veiligheid, integriteit en privacy


3.1 Welzijn en veiligheid van de deelnemer: De trainer is ervaren in het begeleiden van individuen en groepen en heeft de veiligheid en integriteit van de deelnemer(s) hoog in het vaandel. Iedere deelnemer blijft echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn en veiligheid.

3.2 Geheimhouding trainer: Door de trainer wordt gegarandeerd dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemer(s) tijdens de opleiding, training, workshop of coaching gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat de trainer hierin een zwijgplicht hanteren.

3.3 Integriteit deelnemer: De persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de opleiding, training, workshop of coaching afspelen zijn privé. Er wordt ook van de deelnemers verwacht daar niet met derden over te spreken. Uiteraard is iedereen wel volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

3.4 Uitwisseling contactgegevens: Uitsluitend om oefengroepen te kunnen vormen en om te kunnen carpoolen, wordt bij de start van een opleiding een whatsapp groep gemaakt met daarin de namen en telefoonnummers van de deelnemers.

3.5 Zie onze privacyverklaring voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens (te vinden in de footer van de website).

3.6 Inspanningsverplichting: De trainer zal de activiteiten naar allerbeste inzicht en vermogen uitvoeren. Het gaat hier om een inspanningsverplichting, dat wil zeggen dat Kolibrie Academie voor Systemisch Werk niet garant kan staan voor het resultaat van haar activiteiten noch voor de mate waarin deze activiteiten voldoen aan de door de deelnemer gestelde verwachtingen en/of doelen.

3.7 Kwaliteitskeurmerk: Omdat kwaliteit, veiligheid en integriteit hoog in het vaandel staan bij de Kolibrie Academie zijn we hierop geaccrediteerd en geregistreerd bij het CRKBO. Alleen opleidingsinstellingen die aantoonbaar voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs kunnen zich laten registreren bij het CRKBO.

3.8 Informatie verstrekking vanuit de deelnemer: De deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van alle relevante informatie voor de uitvoering van de activiteiten door de trainer, die van invloed zouden kunnen zijn op de deelname. Denk hierbij aan het gebruik van medicatie die de mentale/emotionele staat beïnvloeden (zoals antidepressiva en oxazepam) of psychische/psychotische stoornissen (zoals schizofrenie of bipolariteit). Onder bepaalde voorwaarden kun je met medicatie deelnemen, maar de deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat dit van invloed kan zijn op het resultaat van de activiteiten. Deelnemers die leiden onder gediagnostiseerde stoornissen kunnen helaas niet deelnemen.

4. Algemeen (inschrijving, bedenktijd, wachtlijst, betaling)


4.1 Bedenktijd: Voor alle activiteiten geldt een bedenktijd van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen mag je jouw deelname zonder opgave van reden annuleren. De bedenktijd vervalt na 14 dagen of vanaf het moment dat de activiteit is gestart of wanneer je korter dan 14 dagen voor de startdatum van de activiteit je inschrijft. Wanneer de bedenktijd van 14 dagen verstreken is, wordt gerekend op je deelname. Zo wordt er een plaats voor je gereserveerd gehouden in de activiteit waarvoor je je hebt ingeschreven. Ook kunnen andere geïnteresseerden niet meer deelnemen op het moment dat de groep vol zit. Daarom worden kosten in rekening gebracht bij annulering na het verstrijken van de bedenktijd.

4.2 Inschrijven op een wachtlijst: Als een activiteit vol is, is het vaak nog wel mogelijk jezelf in te schrijven voor een wachtlijst. Neem voor de mogelijkheden contact op via info@kolibrieacademie.nl. Vermeld daarbij de opleiding, training of workshops incl. datum waarvoor je op de wachtlijst geplaatst zou willen worden.

4.3 Aanbetaling: Voor de opleidingen en trainingen wordt een aanbetaling van 10% van het totaalbedrag in rekening gebracht. Deze aanbetaling telt als garantie voor je deelname. De deelname is dan ook pas definitief na het betaling van de aanbetaling. De betaaltermijn voor de aanbetaling bedraagt 10 dagen. Start de training of opleiding binnen 30 dagen na aanmelding? Dan vervalt de aanbetaling en wordt direct de gehele opleidingssom in rekening gebracht.

4.3 Betaling: Je betaling moet binnen de betaaltermijn (aangegeven op de factuur) en vóór aanvang van de opleiding, training of workshop, via iDEAL of via bankoverschrijving zijn voldaan, tenzij een betalingsregeling is overeengekomen.

4.4 Betalingsregeling: Betaling in termijnen van een opleiding of training is mogelijk, dit kun je bij je inschrijving aangeven in het aanmeldformulier. Je krijgt dan per mail een betalingsregeling aangeboden. Het volledige bedrag wordt verspreid betaald over de duur van de training of opleiding. Het gehele bedrag moet altijd uiterlijk vóór de afronding van de activiteit zijn voldaan. Voor eendaagse- of tweedaagse workshops is gespreide betaling niet mogelijk.

4.5 Te laat betalen: Wanneer betaling uitblijft, kan dit betekenen dat je plaats aan iemand op de wachtlijst wordt doorgegeven of opnieuw wordt aangeboden op de website. Hier zijn administratiekosten aan verbonden. Uiteraard wordt altijd eerst contact met je opgenomen omtrent de betaling.

4.6 Aflasten activiteit: Wanneer een activiteit niet kan doorgaan door ziekte of wegvallen van de trainer, vanwege te weinig deelnemers, of door andere onvoorziene omstandigheden, dan zal een alternatieve datum aangeboden worden. Wanneer je niet kan op deze dag of dagen gaan we samen op zoek naar een alternatieve oplossing.

4.7 Vrijgesteld van BTW: Alle activiteiten van de Kolibrie Academie zijn vrijgesteld van BTW doordat we als opleidingsinstituut zijn geregistreerd bij het CRKBO.

5. Opleidingen en trainingen (Verzetten, annuleren en inhalen) 


5.1 Lesgeld: Het lesgeld voor de opleidingen en trainingen staat duidelijk vermeld op de website, het aanmeldformulier en in de bevestigingsmail en is vrij van BTW. Dit lesgeld omvat de lesdagen, dagverzorging en eventueel overig lesmateriaal.

5.2 Deelname aan een opleiding/training verzetten: Als je je deelname aan een opleiding wilt verzetten, dan kan een startdatum ook eenmalig kosteloos verplaatst worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het inschrijfgeld moet zijn voldaan.
 2. Het verzoek voor verplaatsing moet tenminste 8 weken voor aanvang van tevoren per e-mail worden aangevraagd.
 3. Bij een verzoek korter dan 8 weken, maar niet korter dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding, kan er alleen verzet worden als de vrijgekomen plaats weer kan worden ingevuld.
 4. Bij 14 dagen of korter voor aanvang van de opleiding kan er niet meer worden verplaatst.
 5. De startdatum waarnaar verplaatst wordt, mag niet verder weg liggen dan een jaar na de oorspronkelijke factuurdatum.
 6. Een 2e keer verplaatsen van dezelfde opleiding is niet mogelijk. Annuleren is dan niet meer mogelijk.
 7. Als de opleiding/training eenmaal is gestart is het niet meer mogelijk (deels) je deelname te verzetten naar een andere opleiding.

5.3 Deelname aan een opleiding/training annuleren: Een annulering dient altijd per e-mail te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt. Hieronder staan de verdere voorwaarden. De tijdsnotatie heeft betrekking op de aanvangsdatum van de opleiding/training:

 1. Binnen 14 dagen: Na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
 2. Tot 10 weken voor aanvang: Kun je je deelname annuleren en wordt er € 50,- aan annulerings- en administratiekosten gerekend.
 3. Tussen 10 weken en 8 weken voor aanvang: Ben je 25% van de totale opleidingssom voor de opleiding verschuldigd.
 4. 8 weken of korter voor aanvang: Het recht op teruggave vervalt en het volledige opleidingsbedrag (het totaalbedrag inclusief het inschrijfgeld) dient te worden voldaan. Mocht bij annulering in deze tijdsperiode het lukken om de vrijgekomen plaats weer op te vullen, dan wordt alleen de hoogte van het inschrijfgeld in rekening gebracht.
 5. Tussentijds beëindigen: Wanneer je tussentijds wilt stoppen met de opleiding, is er geen restitutie mogelijk. Mocht je het opleidingsgeld in delen betalen, dan blijf je betalingplichtig voor het volledige bedrag.

5.4 Gemiste lesdagen inhalen: Wanneer je door omstandigheden een aantal dagen niet kunt volgen, bestaat de mogelijkheid om deze specifieke gemiste dagen in te halen. Dit is mogelijk binnen een tijdsbestek van 1 jaar na het afronden van de opleiding en onder voorbehoud dat er plaats is. Hier is geen lesgeld aan verbonden, de onkosten voor de locatie en dagverzorging moeten echter wel voldaan worden. Deze kosten worden vooraf gefactureerd.

5.5 Het maximaal in te halen dagen is 4 dagen voor de opleiding Familieopstellingen en 2 dagen voor de verdiepende training.

5.6 Uitvallen van dagen of blokken: Wanneer door ziekte van de trainer of door andere onvoorziene omstandigheden, één of meerdere lesblokken uitvallen, dan worden deze opnieuw ingepland. Indien je op de nieuwe datum (of data) niet aanwezig kunt zijn, mag je deze dag bij een andere opleidingsgroep inhalen.

5.7 Representeren: Ieder die bij de Kolibrie Academie een opleiding of training volgt of heeft gevolgd, kan tegen een onkostenvergoeding meedoen als representant in de workshops Familieopstellingen. Dit privilege stopt bij het voortijdig beëindigen van een opleiding. Zie artikel 7 voor verdere voorwaarden mbt het representeren.

5.8 Certificaat van deelname: Bij een minimale aanwezigheid van 15 dagen ontvang je na afronding van de opleiding een certificaat van deelname. Deze ontvang je in het laatste blok van de opleiding. Ben je dan niet aanwezig? Dan kun je op verzoek het certificaat digitaal ontvangen. Certificaten worden niet achteraf per post nagestuurd.

6. Een- of meerdaagse workshops (verzetten, annuleren en inhalen) 


6.1 Deelname aan een workshop verzetten: Als je je deelname aan een workshop niet volledig wilt annuleren maar wilt verzetten, dan kan een startdatum ook eenmalig kosteloos verplaatst worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het factuurbedrag voor de workshop moet zijn voldaan.
 2. Het verzoek voor verplaatsing moet tenminste 4 weken voor aanvang per e-mail worden aangevraagd.
 3. Bij een verplaatsverzoek korter dan 4 weken, maar niet korter dan 8 dagen voor aanvang van de betreffende workshop, kan er alleen verzet worden als de vrijgekomen plaats weer kan worden ingevuld.
 4. Bij 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop kan er niet meer worden verplaatst.
 5. De datum waarnaar verplaatst wordt, mag niet verder weg liggen dan een jaar na de oorspronkelijke factuurdatum.
 6. Een 2e keer verplaatsen van dezelfde workshop is niet mogelijk. Deze wordt dan gecrediteerd en de bijbehorende administratiekosten zullen worden gerekend.

6.2 Deelname aan een workshop annuleren: Een annulering dient altijd per e-mail te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt. 

 1. Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt. Dit recht vervalt als je korter dan 14 dagen voor de workshop daadwerkelijk plaatsvindt je aanmeld voor de activiteit.
 2. Wanneer je 3 weken (of in geval van meerdaags: 4 weken) of korter voor aanvang van de workshop annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en ben je het hele bedrag verschuldigd. Mocht bij annulering in deze tijdsperiode het lukken om de vrijgekomen plaats weer op te vullen, dan worden alleen de administratiekosten van à € 35,- gerekend.

7. Representeren (verzetten, annuleren en inhalen) 


7.1 Deelname aan een workshop verzetten: Als je je deelname aan een workshop niet volledig wilt annuleren maar wilt verzetten, dan kan een startdatum ook eenmalig kosteloos verplaatst worden mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. Het factuurbedrag voor de workshop moet zijn voldaan.
 2. Het verzoek voor verplaatsing moet tenminste 4 weken voor aanvang per e-mail /schriftelijk worden aangevraagd.
 3. Bij een verplaatsverzoek korter dan 4 weken, maar niet korter dan 8 dagen voor aanvang van de betreffende workshop, kan er alleen verzet worden als de vrijgekomen plaats weer kan worden ingevuld.
 4. Bij 7 dagen of korter voor aanvang van de workshop kan er niet meer worden verplaatst.
 5. De datum waarnaar verplaatst wordt, mag niet verder weg liggen dan een jaar na de oorspronkelijke factuurdatum.
 6. Een 2e keer verplaatsen van dezelfde workshop is niet mogelijk.

7.2 Deelname aan een workshop annuleren: Een annulering dient altijd per e-mail / schriftelijk te gebeuren, waarbij de datum van ontvangst als annuleringsdatum geldt. 

 1. Binnen 14 dagen na het aangaan van de overeenkomst (inschrijving) kun je deze kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren. Deze bedenktijd vervalt na 14 dagen of op het moment dat je daadwerkelijk van de diensten gebruik maakt.
 2. Wanneer je 3 weken of korter voor aanvang van de workshop annuleert, dan vervalt het recht op teruggave en ben je het hele bedrag verschuldigd. Mocht bij annulering in deze tijdsperiode het lukken om de vrijgekomen plaats weer op te vullen, dan worden alleen de annuleringskosten van à € 15,- gerekend.

7.3 Mocht gebruik gemaakt worden van het tegoed aan kosteloze deelname als representant, dan is annuleren of verzetten altijd voor eigen rekening. Een kosteloze deelname kan niet geannuleerd of verzet worden. Wordt er toch geannuleerd of ben je op de geplande datum niet aanwezig? Dan worden er €15,- aan annuleringskosten in rekening gebracht.

8. Klachtenprocedure


8.1 Wanneer je onverhoopt klachten hebt over een opleiding, training, workshop of coaching of over de trainer(s) en kom je er in mondeling overleg met de betrokken trainer(s) of coach niet uit, dan kun je jouw klacht per e-mail aan ons sturen. Je klacht wordt volledig vertrouwelijk behandeld.

8.2 Binnen 2 werkdagen na binnenkomst van jouw mail, ontvang je van ons een ontvangstbevestiging. Daarna nemen wij jouw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling, met een uiterlijke termijn van 3 weken.

8.3 Wanneer een derde partij moet worden ingeschakeld, dan komen de bemiddelingskosten voor rekening van de partij die na de uitspraak in het ongelijk is gesteld.

8.4 Indien er na persoonlijk contact omtrent de klacht geen bevredigende oplossing mogelijk is, is er altijd een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde partij. Deze derde betreft advocatenkantoor IJzer Advocaten te Nijmegen. Het oordeel van deze beroepsinstantie is voor Kolibrie Academie voor Systemisch Werk bindend; eventuele consequenties worden door Kolibrie Academie voor Systemisch Werk snel afgehandeld.

8.5 Mocht de behandeling van een klacht langere tijd gaan innemen dan verwacht, dan zullen wij je daarvan binnen de eerst gestelde termijn op de hoogte brengen en een nieuwe termijn aangeven waarbinnen je de afhandeling kunt verwachten.

8.6 Een klachtendossier wordt gedurende twee jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

9. Bijzondere bepalingen


9.1 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze Voorwaarden ongeldig worden verklaard: 1. zullen overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven; 2. zullen Kolibrie Academie voor Systemisch Werk en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Laatste update: januari 2024 – deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.

Kolibrie Academie maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.